Auto-Created-3
18 Aralık 2022 ( 4720 izlenme )
Reklamlar

Eşini Aldatan, Dünyada ve Ahirette Ne Cezalar Çeker?

Eşini Aldatan, Dünyada ve Ahirette Ne Cezalar Çeker?
“Haram bir ilişkiye giren veya eşini aldatan kimselere dünya ve ahirette ne gibi zararlar gelir?” şeklinde gele bir soruya sorusorcevapbul.com’dan verilen cevabı okumak için devam edin.

Verilen cevap ise şöyle,

Cevapta haram ilişkilerin dini ve sosyal zararları anlatılıyor… “Haram ilişkiler aile yapısını bozar ve toplumu çökertir. Zina, ahlaki değerlerin temelden yok olmasına yol açan ve insanı bedenî, hayvanî hislerin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir davranıştır.” Cevabın devamında ise gayrı meşru ilişkilere götüren yolların zararları anlatılmıştır.

“Flört, zina gibi haram davranışlar ile gayri meşru ilişkiler çoğalırken toplumun çekirdeği olan aile kavramı onulmaz bir yara alır. Bu tarz gayri meşru ilişkilerin toplum içinde yayılması ile zamanla kanıksanır, normal bir hal alır ve artık kutsal bir kurum olan aile kavramı gereksiz görülür ve revaç görmez.

Kurulan ailelerde de karşılıklı güven olmadığı için huzurdan uzak ve kısa ömürlü olur.
Evet, hayatın gayesini zevk zannedenlerin (ki akılları gözlerine, beyinleri midelerine inmiştir) sayesinde tüm toplum ahlaktan uzaklaşır sefalet bataklıklarına sürüklenir.”
Haram ilişkiler, erkeklerden şahsiyet ve vakarı kadınlardan ise iffet ve nezaketi kaldırır

Flört arzusu, tenhada buluşmaya davet eder. Sonunda birçok gencin başı belaya girer. Sonrasında ise pişmanlıklar ve acılar yaşanır. İnsandaki cinsiyet, ilahi bir kanun olan çift çift yaratmanın ve neslin üremesinin sadece bir halkasıdır.

Onu, böylece değerlendirmeli ve ona o ölçüde kıymet vermeliyiz.
Flört, kişilerin birbirlerini aldatmalarına sebeptir
Flörtte, çok defa kız, erkek tarafından kandırıldıktan sonra terk edilir.

Tabi tam tersi olduğu durumlar da olabilir. Kızı kandırıp terk eden erkek hain, kandırılan kız da maskara durumuna düşer. Flört, gençlerde acı tecrübelere sebeptir

Flört, gençlerde gafilce tecrübelere yol açar. Bu tecrübelerin çoğu, kötü şekilde sonuçlanır. Tecrübe için insan, cebine barut koyup gezmek gibi bir ahmaklık yapmaz. Flört, gençleri ruhi bunalımlara sokar Gençler arasında aşağılık kompleksi, kıskançlık, kin ve nefret, karamsarlık ve çeşitli ruhi bunalımlar doğurur. Haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz’i lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. (Asayı Musa, Beşinci mesele)

Evet gayri meşru muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir. Ancak bu durumda hata yine kişinin kendisine aittir. Zira haramı kendi iradesi ile seçmiş olduğundan sonuçları da yine kendi sorumluluğundadır. Flört, akıl mantık hislerini altüst eder Mahremiyet sınırlarını aşıp taşarak cinsel hislerini ayaklandıran insan, aklının ya tümünü ya da üçte ikisini kaybetmiş gibidir. (Keşf’ül Hafa) Artık alacağı kararlar, yapacağı işler aklının, mantığının değil de alevlenmiş hislerinin kararı olur. His ise önünü görmez, sonra aklı başına gelir: ama bu defa da zamanı geçmiş bir akıllanma olur.

Zina, kişinin imanını kaybetmesine vesiledir “İnsan, mümin olduğu halde asla zina edemez, asla hırsızlık yapamaz ve asla içki içmez.” (Buhari) Nesai (ra) başka bir rivayette hadisin sonunda:
“Mümin bunları yaparsa, boynundan İslam gerdanlığını çıkarmıştır. Tevbe ederse, Allah (cc) tevbesini kabul eder.” sözünü nakletti. Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Hz. Allah zina edip içki içen bir kimsenin imanını başından, bir kimsenin gömleğini çıkardığı gibi çıkarır.” (İmam Suyuti) Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Bir kul, zina etmeye başladığı zaman, imanı kalbinden çıkıp, başının üzerinde bir gölge gibi bekler.. Ancak, zinadan feragat ettikten sonra geriye döner.” (İmam Suyuti) Zina, kişiyi cehenneme sürükler

“Ey insanlar topluluğu! Zinadan uzak durunuz. Çünkü onda altı tane kötü haslet vardır.
Bunların üçü dünyada, üçü ahirettedir. Dünyadakiler şunlardır:
• Zina güzelliği giderir, • Fakirliğe sebep olur, • Ömrü kısaltır. Ahiretteki kötü hasletlere gelince:
• (İlahi) gazabı, • Kötü bir şekilde hesaba çekilmeyi, • Cehennemde de ebedi kalmayı gerektirir. (İbnu’l Cevzi) Zina, Allah’ın (cc) azabını celbeder “Hz. Allah’ın gazabı, zina edenlere karşı çok şiddetli
olur.” (İmam Suyuti) “Bir yerde zina ve faiz işenirse (oranın halkı) kendilerine Allah’ın (cc) azabını davet etmiş olurlar.” (Hakim) Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir
Her sabah iki melek:

“Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık!” diye nida eder. (İbni Mace)
Zina, edenlerin yüzleri ateşle yanar. (Taberani) Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Zina eden, (dünyada şer’i cezasını görmeyen) kimseler, kıyamet günü, yüzleri ateş renginde parlayacaktır.” (İmam Suyuti) Zina, yapan kişinin yüzünden iman güzelliği gider
Resulullah (asm)’den rivayet ediliyor ki:

“Zinadan sakınınız. Çünkü zinada, başlıca dört büyük tehlike vardır: a) Zina, yapanın yüzünden iman güzelliğini giderir. b) Rızkından Allah’ın feyz ve bereketini yok eder.
c) Allah’ın gazabını gerektirir. ç) Cehenneme; bir daha çıkmamak üzere girmesini icap ettirir.” (İmam Suyuti) Zina, fakirlik ve zillet getirir Zina (insana) fakirliği miras bırakır. (Beyhaki)
“Zina, fakirlik ve zillet getirir.”(İmam Suyuti) Zina, kıyamet alametlerindendir “Benim ümmetim, (şeriat kanunlarını ve İslâm ahlâkını terk ederek) zina etmeyi ve ipek elbise sayacak zaman yaklaşmıştır.” (İmam Suyuti)

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

19 İli Kenevir Piyangosu Vurdu Metropollün son anketi Tarikatlar 31 Mart'ta kime oy verecek? Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!